Back to Top SKE48 170109 SKE48 1300 Team E "SKE Festival" | BK-BlackKoala

SKE48 170109 SKE48 1300 Team E “SKE Festival”

Member :

Asai Yuka, Ida Reona, Ichino Narumi, Kimoto Kanon, Kumazaki Haruka, Goto Rara, Saito Makiko, Sakai Mei, Sato Sumire, Suenaga Oka, Suda Akari, Takatera Sana, Takahata Yuki, Tani Marika, Fukushi Nao, Kataoka Narumi
Download – SKE48 170109 SKE48 1300 Team E “SKE Festival”
Related PostDaftar Isi