Back to Top
Type: RAW
Type Name Date
SKE48 Musubi no Ichiban! ep60 (Sekai Senbatsu Sousenkyo SP) (180620) - RAW 2018.06.22
NGT48 no Niigatta Friend ep74 (180618) - RAW 2018.06.21
AKBINGO! ep497 (180619) - RAW 2018.06.20
KEYABINGO!4 ep10 (180619) - RAW 2018.06.20
Nogizaka46 – Nogizaka Under Construction ep161 (180618) - RAW 2018.06.19
Keyakizaka46 – Keyakitte, Kakenai ep134 (180618) - RAW 2018.06.19
Hiragana Oshi ep10 (180617) - RAW 2018.06.18
AKB48 Team 8 no Kanto Hakusho ep18 (180617) - RAW 2018.06.18
STU48 Imousu TV Season 2 ep07 (180617) - RAW 2018.06.18
AKB48 Nemousu TV Season 28 ep07 (180617) - RAW 2018.06.18
AKB48 SHOW! REMIX ep03 (SKE48 Special) (180617) - RAW 2018.06.18
AKB48 SHOW! 10th AKB48 Senbatsu Sousenkyo Special (180616) - RAW 2018.06.18
PRODUCE48 ep01 (180615) - RAW 2018.06.16
PRODUCE48 ep00 (180615) (Prologue) - RAW 2018.06.16
STUdentsu! ep11 (180615) - RAW 2018.06.16
SKE48 Musubi no Ichiban! ep59 (180613) - RAW 2018.06.13
AKBINGO! ep496 (180612) - RAW 2018.06.13
KEYABINGO!4 ep09 (180612) - RAW 2018.06.12
Nogizaka46 – Nogizaka Under Construction ep160 (180611) - RAW 2018.06.12
AKB48 SHOW! ep188 (180610) - RAW 2018.06.11
STU48 Imousu TV Season 2 ep06 (180610) - RAW 2018.06.11
AKB48 Nemousu TV Season 28 ep06 (180610) - RAW 2018.06.11
Nogizaka46 Eigo (Nogi Eigo) SP Nogizaka46 Hawaii Marukajiri Part 2 (180609) - RAW 2018.06.10
STUdentsu! ep10 (180608) - RAW 2018.06.09
SKE48 Musubi no Ichiban! ep58 (180606) - RAW 2018.06.07
AKBINGO! ep495 (180605) - RAW 2018.06.06
KEYABINGO!4 ep08 (180605) - RAW 2018.06.05
NGT48 no Niigatta Friend ep72 (180604) - RAW 2018.06.05
Nogizaka46 – Nogizaka Under Construction ep159 (180604) - RAW 2018.06.05
Keyakizaka46 – Keyakitte, Kakenai ep133 (180604) - RAW 2018.06.05
STU48 Imousu TV Season 2 ep05 (180603) - RAW 2018.06.04
AKB48 Nemousu TV Season 28 ep05 (180603) - RAW 2018.06.04
Hiragana Oshi ep09 (180603) - RAW 2018.06.04
AKB48 Team 8 no Kanto Hakusho ep17 (180603) - RAW 2018.06.04
AKB48 SHOW! ep187 (180603) - RAW 2018.06.04
STUdentsu! ep09 (180601) - RAW 2018.06.03
SKE48 Musubi no Ichiban! ep57 (180530) - RAW 2018.05.31
AKBINGO! ep494 (180529) - RAW 2018.05.30
KEYABINGO!4 ep07 (180529) - RAW 2018.05.29
NGT48 no Niigatta Friend ep71 (180528) - RAW 2018.05.29