Back to Top

Latest Update

Type Name Date
AKB48 LOD 170318 Team A “M.T. ni Sasagu” (Owada Nana Graduation) 2018.05.21
STU48 Imousu TV Season 2 ep03 (180520) - RAW 2018.05.21
AKB48 Nemousu TV Season 28 ep03 (180520) - RAW 2018.05.21
AKB48 Team 8 no Kanto Hakusho ep16 (180520) - RAW 2018.05.21
Hiragana Oshi ep07 (180520) - RAW 2018.05.21
AKB48 SHOW! ep186 (180520) - RAW 2018.05.21
AKB48 LOD 180519 Team 8 “Aitakatta” (Chou Kurena Birthday) 2018.05.20
AKB48 LOD 180519 Team 8 “Aitakatta” (Hattori Yuna Birthday) 2018.05.20
Nogizaka46 Eigo (Nogi Eigo) SP Nogizaka46 Hawaii Marukajiri Part 1 (180519) - RAW 2018.05.20
SKE48 ZERO POSITION ep79 (180519) - RAW 2018.05.20
SKE48 LOD 180517 Team E “SKE Festival” (Sato Kaho Birthday) 2018.05.19
AKB48 LOD 180516 Team A “M.T.Ni Sasagu” (Senshuuraku & Kojima Natsuki Graduation Performance) 2018.05.19
AKB48 LOD 180515 Team K “Saishuu Bell ga Naru” (Senshuuraku & Tano Yuka Graduation Performance) 2018.05.19
STUdentsu! ep07(180518) - RAW 2018.05.19
SKE48 Musubi no Ichiban! ep55 (180516) - RAW 2018.05.16
AKB48 Team8 no KANSAI Hakusyo ep31 (180514) - RAW 2018.05.16
AKBINGO! ep492 (180515) - RAW 2018.05.16
KEYABINGO!4 ep05 (180515) - RAW 2018.05.15
NGT48 no Niigatta Friend ep69 (180514) - RAW 2018.05.15
Nogizaka46 – Nogizaka Under Construction ep156 (180514) - RAW 2018.05.15
Keyakizaka46 – Keyakitte, Kakenai ep130 (180514) - RAW 2018.05.15
STU48 Imousu TV Season 2 ep02 (180513) - RAW 2018.05.14
AKB48 Nemousu TV Season 28 ep02 (180513) - RAW 2018.05.14
Hiragana Oshi ep06 (180513) - RAW 2018.05.14
AKB48 SHOW! ep185 (180513) - RAW 2018.05.14